สรุปหัวข้อที่ผ่านวิชากฎหมายสื่อฯ


สรุปหัวข้อที่ผ่านการนำเสนอวิชากฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน ม.บูรพา

นิเทศศาสตร์ ภาคพิเศษ

กลุ่ม ๑ ปัญหาการโฆษณาแฝงในรายการโทรทัศน์
กลุ่ม ๒ ศึกษากรณีตัวอย่างการละเมิดลิขสิทธิ์ภาพยนตร์และการบังคับใช้กฎหมาย
กลุ่ม ๓ การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งอีเมล์ที่ผู้รับไม่พึงประสงค์ (Spam Mail)
กลุ่ม ๔ ความผิดทางกฎหมายของการนำเสนออัตราต่อรองการพนันฟุตบอลในหนังสือพิมพ์
กลุ่ม ๕ ปัญหาการแอบถ่ายกับการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของดารานักแสดง
กลุ่ม ๖ ปัญหาการตัดต่อภาพทำให้เกิดความเสียหายแก่บุคคล
กลุ่ม ๗ หมดสิทธินำเสนอ
กลุ่ม ๘ การควบคุมการโฆษณาของพรรคการเมืองในสื่อมวลชน
กลุ่ม ๙ ปัญหาการดำเนินการทางกฎหมายกับการพนันบนอินเทอร์เน็ต
กลุ่ม ๑๐ พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กับการหาหลักฐานในคดีหมิ่นประมาท
กลุ่ม ๑๑ ปัญหาการพิสูจน์ตัวตนการใช้งานในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามร้านให้บริการทางอินเทอร์เน็ต
กลุ่ม ๑๒ การฟ้องคดีหมิ่นประมาทต่อสื่อมวลชนโดยดารานักแสดงในปี ๒๕๕๒
กลุ่ม ๑๓ จริยธรรมในการเสนอภาพข่าวอาชญากรรม: ศึกษามุมมองนักวิชาชีพ
กลุ่ม ๑๔ คดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพกับเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
กลุ่ม ๑๕ หมดสิทธิ์นำเสนอ
กลุ่ม ๑๖ พรบ.คอมฯ
กลุ่ม ๑๗ การละเมิดสิทธิเด็กในรายงานข่าว: ศึกษากรณีเคอิโงะและ ด.ช.หม่อง
กลุ่ม ๑๘ หมดสิทธินำเสนอ

  ตอบโดย : aomikoza [2009-12-27 22:45:38] mail not show 202.28.77.141

 ความคิดเห็น : 1

วิทย์กีฬา

กลุ่ม ๑ ความเป็นกลางในการนำเสนอข่าวการเมืองของ สทท.: ศึกษาข่าวภาคค่ำระหว่างวันที่ ๔-๑๘ ม.ค.๒๕๕๓
กลุ่ม ๒ การละเมิดจริยธรรมในการนำเสนอข่าวหน้า ๑ ของ นสพ.มติชนและโพสต์ทูเดย์ ระหว่างวันที่ ๒๑ ธ.ค.๕๒-๒๐ม.ค.๕๓
กลุ่ม ๓ ศึกษาการบังคับกฎหมายลิขสิทธิ์กับการละเมิดลิขสิทธิ์ภาพถ่าย
กลุ่ม ๔ การใช้ พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ ช่วยในการรายงานข่าวทุจริตคอรัปชั่นของ นสพ.
กลุ่ม ๕ รอเสนอใหม่ครั้งสุดท้าย
กลุ่ม ๖ การนำเสนอข่าวสารกีฬาฟุตบอลที่เข้าข่ายส่งเสริมการพนัน:ศึกษากรณี นสพ.สยามกีฬา และ นสพ.เดลินิวส์ (๑ม.ค.-๓๐ม.ค.)
กลุ่ม ๗ จริยธรรมในการเสนอภาพข่าวหวาบหวิว: ศึกษามุมมองวิชาการ-วิชาชีพ
กลุ่ม ๘ ศึกษารูปแบบและเนื้อหาการโฆษณาในวิทยุธุรกิจท้องถิ่น
กลุ่ม ๙ การเปลี่ยนแปลงในกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ภายหลังการบังคับใช้ พรบ.การประกอบกิจการฯ
กลุ่ม ๑๐ การนำเสนอข่าวที่เข้าข่ายละเมิด พรบ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวกับเสรีภาพในการนำเสนอข่าวสาร
กลุ่ม ๑๑ ปัญหาการขายลิขสิทธิ์การถ่ายทอดกีฬา: ใครได้ใครเสีย
กลุ่ม ๑๒ โฆษณาที่เข้าข่ายละเมิดกฎหมายและจริยธรรมในหนังสือพิมพ์กีฬา: ศึกษา นสพ.สตาร์ซ็อคเกอร์ระหว่าง ๑-๓๐ ม.ค.๕๓
กลุ่ม๑๓ การดำเนินการทางกฎหมายกับเว็บไซต์ลามกอนาจาร

  ตอบโดย : aomikoza [2009-12-28 00:45:05] 202.28.77.141

 ความคิดเห็น : 2

หัวข้อที่ผ่านการพิจารณาแล้ว วิชากฎหมายสื่อฯ นิเทศศาสตร์ ภาคปกติ
กลุ่ม ๑ เปรียบเทียบบทบัญญัติว่าด้วยเสรีภาพสื่อมวลชนใน รธน.๒๕๔๐-๒๕๕๐
กลุ่ม ๒ ปัญหาการโฆษณาเครื่องดื่มชูกำลัง
กลุ่ม ๓ ความชัดเจนของกฎหมายการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
กลุ่ม ๔ ศึกษาแนวทางการบัญญัติกฎหมายการชุมนุมในที่สาธารณะ
กลุ่ม ๕ ปัญหาการควบคุมลิขสิทธิ์เพลงทางอินเทอร์เน็ต
กลุ่ม ๖ ปัญหาอุปสรรคในการออกใบอนุญาตชั่วคราววิทยุชุมชน
กลุ่ม ๗ การโฆษณาแฝงในละครโทรทัศน์ไทย
กลุ่ม ๘ ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายควบคุมการโฆษณาเกินจริง
กลุ่ม ๙ ปัญหาหลักเกณฑ์และการบังคับใช้หลักเกณฑ์การจัดระดับความเหมาะสมของรายการทางโทรทัศน์
กลุ่ม ๑๐ การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายของการโฆษณาสินค้าในสถานีโทรทัศน์แบบบอกรับเป็นสมาชิก
กลุ่ม ๑๑ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการโฆษณาทางอินเทอร์เน็ต
กลุ่ม ๑๒ ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายลิขสิทธิ์: ศึกษากรณีการข่มขู่กรรโชกทรัพย์ผู้ละเมิดลิขสิทธิ์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
กลุ่ม ๑๓ ปัญหาการบังคับใช้ พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์: กรณีการโพสต์รูปผิดกฎหมายลงในฟรีเว็บบอร์ด
กลุ่ม ๑๔ ปัญหาความล่าช้าในการจัดระดับความเหมาะสมของภาพยนตร์
กลุ่ม ๑๕ เปรียบเทียบจริยธรรมในการเสนอข่าวการชุมนุมของ นสพ.ไทยรัฐและ นสพ.ข่าวสดจากกรณีเหตุ ๗ ตุลา ๕๑ และสงกรานต์ ๕๒
กลุ่ม ๑๖ ศึกษาการละเมิดจริยธรรมของการนำเสนอภาพข่าวอาชญากรรมของนสพ.เดลินิวส์และ นสพ.บ้านเมืองระหว่างวันที่ ๒๑ ธ.ค.๕๒- ๒๐ ม.ค.๕๓
กลุ่ม ๑๗ ปัญหาอุปสรรคในการออกใบอนุญาตชั่วคราวการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับเป็นสมาชิก
กลุ่ม ๑๘ การนำเสนอภาพข่าวในสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทบันเทิงกับความผิดทางกฎหมาย
กลุ่ม ๑๙ การยอมรับสถานะทางกฎหมายของ Creative Commons ในประเทศไทย

  ตอบโดย : aomikoza [2009-12-28 00:49:14] 202.28.77.141

แสดงความคิดเห็น

รูปภาพ :
ไม่สามารถ upload ได้ต้อง สมัครสมาชิก ClickHere | เข้าสู่ระบบ
ชื่อ : *
อีเมล์ :
เบอร์โทร : ICQ :
รายละเอียด :
Very Happy Smile Sad Surprised
Shocked Confused Cool Laughing
Mad Razz Embarassed Crying or Very sad
Evil or Very Mad Twisted Evil Rolling Eyes Wink
Exclamation Question Idea Arrow
*

penguin03 penguin09 penguin30 penguin32 penguin96 penguin98 penguin110 penguin134 penguin140 penguin147
yenyo-98 yenyo-100 yenyo-108 yenyo-109 yenyo-114 cute-rabbit-emoticon-004 cute-rabbit-emoticon-008
verificiation image *
  * 
 
©2003 - 2011 chavarong.net, All rights reserved. chavarong.net